V Horažďovicích bude nový moderní domov pro seniory

Ve městě vznikne 120 lůžek pro seniory včetně těch s Alzheimerovou chorobou

Zástupci Plzeňského kraje, města Horažďovice a společnosti SeneCura, největšího nestátního poskytovatele pobytových sociálních služeb v Česku, podepsali 8. 9. 2020 smlouvu o spolupráci. V centru města tak vyroste moderní domov pro seniory s kapacitou 120 lůžek. Podpisu smlouvy se zúčastnil náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast sociálních věcí Mgr. Zdeněk Honz, starosta města Horažďovice Ing. Michael Forman a generální ředitel skupiny SeneCura Anton Kellner.

Společnost SeneCura, která již v kraji úspěšně provozuje SeniorCentrum v Plzni, se zavázala vybudovat v centru Horažďovic vedle nemocnice nové SeniorCentrum. Nabídne v něm 40 lůžek pro sociální pobytovou službu domov pro seniory a 80 lůžek pro domov se zvláštním režimem. Všechna lůžka budou ale zahrnuta  do krajské dotační sítě. Na stejném principu již funguje SeniorCentrum v Telči. „Pro město to bude významná pomoc, protože dlouhodobě usilujeme o vybudování zařízení v oblasti pobytových sociálních služeb, které nám v Horažďovicích a okolí chybí,“ uvedla místostarostka města Ing. Hana Kalná.

Rada města Horažďovice je se studií obeznámena a v současné době probíhá vyjednávání o kupní smlouvě na pozemek. „Začínají projekční práce a koncem roku zažádáme o sloučené územní a stavební řízení, aby v létě 2021 mohly začít stavební práce. K otevření domova by tak mohlo dojít na podzim roku 2022,“ upřesnil Ondřej Plšek, Development Manager SeneCura. Součástí nového SeniorCentra Horažďovice bude i kaple, kadeřník, wellness místnost, fitness centrum pro seniory a terapeutická zahrada Memory Garden. 

Podobných moderních SeniorCenter, založených na komunitním a mezigeneračním propojování, aktuálně SeneCura provozuje 15 po celé republice a plánují se další. „Stavíme na bohatých zkušenostech z Rakouska, kde naše skupina úspěšně funguje více než 20 let a kde je péče o seniory na velmi vysoké úrovni,“ uvedl CEO SeneCura Anton Kellner. Přístup státu k soukromému sektoru je v Rakousku velmi otevřený, protože je vnímaný jako rovnocenný partner při budování potřebných kapacit. Rakouské pobytové sociální služby nyní nabízí 75 tisíc lůžek, z čehož téměř polovinu tvoří soukromé neziskové nebo komerční organizace. V České republice je SeneCura přední uznávaný poskytovatel a zaměstnavatel v sociálních službách, který udává směr a zvyšuje kvalitu péče a života ve stáří. Jde o zkušeného a dlouhodobého partner pro kraje a jejich občany, kteří potřebují kvalitní pobytovou péči.

 Další článek