Budeme o Vás pečovat

V každodenním životě nám pojem „péče“ připadá zcela samozřejmý. Péče znamená, že se o někoho nebo o něco staráme – o malé děti, o nemocné, slabé nebo starší osoby. Tím, že se jeden z členů rodiny přestěhuje do domova pro seniory, dostává pojem péče pro ostatní členy rodiny nový rozměr.

My v SeneCura se maximálně snažíme, abychom o klienty pečovali tak, aby přes všechna svá fyzická či psychická omezení, prožívali svobodný život dle svých zvyklostí.
Do tvorby  individuální péče je zapojena rodina i celý multidisciplinární tým daného domova. Přinášíme unikátní a inovativní koncept péče, převzatý od mateřské společnosti SeneCura, vyvíjený více než 20 let. Vlastní zdravotní metodiky zastřešuje a postupy schvaluje mezinárodní zdravotní ředitel skupiny ORPEA na základě nejnovějších poznatků z oblasti medicíny.

Dlouhá tradice a zkušenosti daly vzniknout našemu modelu péče, který používáme a jehož základní prvky bychom vám rádi představili:

AKTIVIZACE
Rozsáhlá nabídka aktivit pro volný čas přináší do všedního dne radost a rozptýlení. K programu patří společná výtvarná činnost, vaření, návštěvy tanečních skupin i sváteční večeře při svíčkách. Podle ročního období podnikáme s klienty různé výlety jako např. návštěvu vánočního trhu nebo divadel.

BAZÁLNÍ STIMULACE
Koncept, jehož zakladatelem je prof. Dr. Andreas Frohlich, je založen na skutečnosti, že silně negativně ovlivněné, dezorientované osoby reagují na základní, přirozené (=bazální) formy komunikace. Jde tedy o navázání kontaktu různými komunikačními kanály podpořené mytím, masážemi, doteky a speciálním polohováním.

DOBROVOLNÍCI
Mnozí lidé jsou ve stáří osamoceni, protože ztratili své sociální prostředí a chybí jim mobilita pro navštěvování přátel. Postrádají společnost pozorného přítele, který si s nimi povídá, podnikne hezkou vycházku, zahraje si karty nebo jen tiše naslouchá. Tyto úkoly v našich SeniorCentrech plní mimo jiné i dobrovolníci – ačkoliv v ČR nemá dobrovolnictví příliš velkou tradici, my se ji snažíme vybudovat.

HYGIENA
Vypracování plánu hygieny individuálně dle potřeb klienta tvoří standardní součást naší péče. Pro každý dům je navíc základem Úklidový a desinfekční plán zajišťující perfektní čistotu všech prostor a vyškolený personál při provádění hygienických i zdravotních úkonů.

JÍDLO
Dobré jídlo významně přispívá k pohodě a kvalitě života. V kuchyních SeneCura se vaří denně čerstvé jídlo, které musí být chutné a vyvážené. Všechny pokrmy jsou připravovány z kvalitních a lokálních surovina klient si může vybrat z více variant obědů. Dle ročního období nabízíme našim klientům speciální akce jako např. týden chřestu, pochoutky z různý zemí či regionů a také večeře při svíčkách, kde si klienti mohou vychutnat několikachodové menu se svými přáteli a rodinou. Velmi také dbáme na nutriční terapii u klientů, kterým hrozí riziko podvýživy. Vždy ve spolupráci s nutričním terapeutem analyzujeme a monitorujeme stav a nastavujeme individuální opatření dle aktuálního stavu klientů.

SYSTÉM KVALITY
Systém kvality stanoví požadavky na dosažení vysoké úrovně kvality v péči o naše klienty a zároveň je nastaven tak, abychom sledovali, zda všechny procesy dle těchto požadavků fungují a tím se neustále učíme a zlepšujeme.

TRÉNINK PAMĚTI
Ve stáří často dochází ke zhoršení vnímání v souvislosti s vlastní osobností. Kognitivní tréninkem mohou být tyto funkce znovu aktivovány. Tento trénink je orientován dle individuálních potřeb jednotlivců (např. trénink formulace slov a komunikace, trénink paměti, aktivace jemné motoriky apod.)

ROČNÍ PŘÁNÍ
Plníme zcela zvláštní velká i malá přání našich klientů. Zaměstnanci SeneCura již zorganizovali např. uspořádání koncertu oblíbené skupiny, návštěvu rodného města či oživení starých přátelství z dětství.

VIZITA PÉČE
Pečovatelská vizita je jedním z nástrojů kvality péče a probíhá v pravidelných intervalech nebo dle potřeb klienta. Zároveň je to i jeden z nástrojů komunikace mezi klientem, rodinou a personálem. Po pečlivé přípravě a revizi dokumentace konzultuje ošetřovatelský personál – tedy zdravotní sestra a pečovatel, kteří se o klienta nejvíce starají – stav péče (po zdravotní i sociální stránce), vyhodnotí splnění cílů a případně diskutují o problémech a definují opatření pro zvýšení kvality života klienta.

DEMENCE A PSYCHOLOGICKÁ PODPORA
Demence je jednou z nejčastějších příčin nutnosti péče ve vyšším věku. Existují různé formy demence – ve většině případů se jedná o demenci typu Alzheimerovy choroby nebo o vaskulární demenci. U Alzheimerovy choroby dochází k blokování funkce nervových buněk v mozku, zatímco příčinou vaskulární demence jsou poruchy prokrvení v mozku. Typickými příznaky jsou: zapomnětlivost, ztráta orientace, poruchy řeči, omezená schopnost úsudku, změny osobnosti a ztráta motivace. Dementní osoby mají přibývající potíže při rozeznávání věcí a osob. Každodenní činnosti jako oblékání, příprava jídla nebo nákupy se stávají nezvladatelnými. V našich domovech se osoby s demencí nacházejí v prostředí, které je optimálně přizpůsobeno jejich potřebám a které jim umožňuje normální život, upřednostňování jejich pocitů a umožňuje tak při tomto onemocnění kvalitní život. Zároveň se snažíme poskytovat psychologickou podporu a osvětu rodinným příslušníkům a zapojit je tak do péče.

FITNESS PROGRAM
Pohyb pomáhá udržovat dobrou kondici, proto v každém SeniorCentru SeneCura najdete fitness místnost. Vybavení je přizpůsobeno potřebám klientů, k dispozici mají například motomedy, zařízení na trénink chůze a další. Fitness mohou navštěvovat také senioři nad 70 let z okolí.

SNOEZELEN
Koncept „Snoezelen“ byl vyvinut koncem sedmdesátých let v Holandsku, aby osobám s psychickým a fyzickým handicapem umožnil relaxaci. Pomocí harmonicky sladěných multisenzorických vzruchů (např. hudba, světelné efekty, jemné vibrace. Projekce, aromaterapie nebo taktilní stimulace) jsou povzbuzeny smysly, podporováno vnímání a vytvářena pohoda.

REMINISCENČNÍ TERAPIE
Reminiscenční terapie je zjednodušeně „terapie vzpomínkou“. Jejím cílem je zlepšit kvalitu života za pomoci vyvolání příjemných vzpomínek, které mají pro člověka důležitou hodnotu. Reminiscenční terapie využívá vzpomínání jako terapeutického nástroje, je to cílená a záměrná práce se vzpomínkami. Je založena na faktu, že v mozku zůstávají nejdéle zachovány ty vědomosti, návyky a vzpomínky, které jsou uloženy v dlouhodobé paměti. Mezi základní nástroj terapie patří znalost biografické anamnézy, tj. znalost základních informací o životě. Co má a nemá rád, jak žil, jakou měl pracovní pozici, jaké měl koníčky, jakou má rodinu, děti, vnoučata, jaké jsou pro něj důležité životní události.

VÝMĚNNÉ POBYTY
SeneCura v ČR provozuje 17 zařízení ve všech lokalitách ČR a může tak nabídnout svým klientům týdenní návštěvu v jiném domově (doprovází jej ošetřovatelský personál, na který je klient zvyklý) a užít si tak dovolenou a výlety spojené s příslušným místem.

ŽIVOT BEZ BOLESTI
Protože jsou starší lidé často postiženi chronickými bolestmi, byl společností SeneCura v Rakousku založen projekt „Bezbolestného domova pro seniory“ ve vědecké kooperaci s lékařskou univerzitou v Salzburgu. Výstupy z tohoto projektu aplikujeme i v ČR. Cílem je interdisciplinární spolupráce mezi profesními skupinami pečujícími o klienta i spolupráce s rodinnými příslušníky. Principem je lokalizace a kontrola bolesti a využívání i jiných metod tišení bolestí než léky. V tomto smyslu je vyškolen i personál a na každém domově je i sestra, která má v této oblasti specializaci.

TERAPEUTICKÁ ZAHRADA
Zahrada pro smysly s chráněnými cestičkami „Memory Garden“ – s ovocnými stromy, bylinkovými záhony, rybníčkem apod. pro podnícení senzorického vnímání klientů. Procházka v zahradě přináší relaxaci a úlevu a stimuluje zároveň tělo i ducha.

Systém kvality SeneCura

ZPRACOVÁNÍ EXTERNÍCH PODNĚTŮ

 • Zajišťujeme legislativní shodu všech našich procesů
 • Máme efektivní systém zpracování požadavků externích autorit
 • Chceme obdržet certifikáty kvality
 • Zjišťujeme spokojenost našich klientů a jejich rodin
 • Řešení stížností a podnětů od našich klientů je pro nás zdrojem neustálého zlepšování

DOKUMENTACE A VZDĚLÁVÁNÍ

 • Máme efektivní systém vzdělávání zaměstnanců
 • Máme nastavený systém řízené dokumentace
 • Organizační manuál obsahuje všechny dokumenty pro péči a ostatní podpůrné procesy

KONTROLA A NEUSTÁLÉ ZLEPŠOVÁNÍ

 • Máme zavedený systém auditů a kontrol na všech úrovních řízení
 • Sledujeme, jak naše procesy fungují pomocí nastavených indikátorů
 • Předcházíme vzniku možných rizik
 • Pracujeme na zlepšování a optimalizaci našich procesů

 

Služby, které poskytujeme v našich SeniorCentrech jsou registrovány v Registru poskytovatelů sociálních služeb, který najdete na portálu MPSV ZDE. 

Naše zařízení jsou držiteli ocenění Značky kvality udělované APSS a certifikátu České alzheimerovské společnosti “Vážka”. Jsme zapojeni do evropského systému řízení kvality E-Qalin® (evropský systém managementu kvality zaměřený na domovy pro seniory).

                       

Jsme členem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS):

Najděte svůj nový domov!

SeneCura má 17 SeniorCenter po celé České republice. Pokud máte zájem o naše služby nebo potřebujete poradit, zde najdete nejbližší místo ve vašem okolí.

SeneCura v České republice

17 x
domovů
24 h
péče
2369
lůžek

Co o nás říkají naši klienti