Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

A. Všeobecné informace:

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velice důležitá! V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů Vám v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), poskytujeme kompletní a transparentní informace ohledně nejdůležitějších aspektů zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme v souvislosti s Vaším užíváním našich webových stránek. Osobními údaji se rozumí jakýkoliv druh informací, který je možné přímo či nepřímo spojit s určitou fyzickou osobou. Vzhledem k tomu, že průhlednost a úspěšný vztah nejen s klienty, ale i s návštěvníky našich stránek má v naší společnosti vysokou prioritu, rádi bychom Vás tímto níže informovali, které údaje naše webové stránky zpracovávají.

B. Krátké shrnutí

Aktivity, v rámci kterých zpracováváme Vaše osobní údaje

 • V případě, že navštívíte webovou stránku
 • V případě, že využijete kontaktní formulář nebo jiný způsob pro kontaktování

Účely zpracování údajů:

 • zajištění plnění naší právní povinnosti
 • nabízení produktů a služeb skupiny SeneCura prostřednictvím zobrazování cílené a personalizované reklamy
 • poskytování, zkvalitňování a další rozvoj našich webových stránek
 • vytváření statistik a sledování návštěvnosti a efektivnosti našich aktivit
 • zajištění bezpečnosti a ochrany našich stránek a všech relevantních údajů
 • zajištění provozních potřeb v oblasti poskytování služeb, včetně webových služeb
 • vytvoření, plnění a ukončení Vaší smlouvy
 • vyřizování Vašich dotazů a podnětů

Příjemce zasílaných údajů

 • provozovatelé analytických nástrojů
 • provozovatelé reklamních a sociálních sítí
 • provozovatelé externích médií
 • dodavatelé IT služeb
 • dodavatelé marketingových služeb
 • subdodavatelé nebo společnosti v rámci skupiny SeneCura dle Vašeho konkrétního požadavku

 

C. Kdo Vaše údaje zpracovává?

Vaše údaje zpracovává společnost SeneCura s.r.o. (kontaktní údaje viz část G tohoto Prohlášení, dále jen „SeneCura“).

D. Které údaje zpracováváme?

Během Vaší návštěvy na našich stránkách zpracováváme Vaše osobní údaje. Všechny tyto údaje se vymažou, jakmile bylo dosaženo účelu zpracování, resp. se ukládají maximálně po dobou stanovenou zákonem. Mezi tyto údaje patří následující kategorie údajů:

 • identifikační údaje, zejména jméno, příjmení apod.;
 • kontaktní údaje, zejména emailová adresa, telefon apod.;
 • údaje o chování na webu; do této kategorie patří zejména údaje o prohlížených webových stránkách (např.: datum a čas návštěvy našich internetových stránek), Vaše interakce s webovou stránkou, údaje o Vašem zařízení, včetně IP adresy nebo technických parametrů (např.: název a verze Vašeho webového prohlížeče, rozlišení obrazovky), údaje získané ze souborů cookie a obdobných technológií apod.;
 • informace, které sami aktivně poskytnete (např.: vyplněním kontaktního formuláře), včetně údajů o příbuzných.

 

E. Při jakých aktivitách zpracováváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme v rámci těchto konkrétních procesů:

 1. V případě, že navštívíte webovou stránku

Co jsou cookies nebo jiné online identifikátory?

V online prostředí můžou být fyzickým osobám přiřazeny síťové identifikátory, které využívají jejich zařízení, aplikace, nástroje a protokoly, jako například adresy internetového protokolu či identifikátory cookies, nebo jiné identifikátory, jako jsou štítky pro identifikaci na základě rádiové frekvence. Tímto způsobem mohou být zanechány stopy, které mohou být zejména v kombinaci s jedinečnými identifikátory a dalšími informacemi, které servery získávají, použity k profilování fyzických osob a k jejich identifikaci.

Tyto webové stránky používají takzvané cookies. Cookie je malý textový soubor, které je možné uložit ve Vašem počítači, pokud navštívíte určité webové stránky. Cookies jsou určeny především k tomu, aby vám co nejvíce zpříjemnily uživatelskou zkušenost s našimi webovými stránkami. Například aby vám ulehčily navigaci na webových stránkách, umožnily Vám pokračovat v používání webových stránek na místě, kde je opustíte a/nebo ukládaly Vaše preference a nastavení, pokud webové stránky znovu navštívíte. Používání cookies nám neumožňuje nahlížet do údajů na Vašem počítači.

U většiny cookies na těchto webových stránkách se jedná o takzvané „session cookies“ (dočasné cookies). Ty se mažou automaticky, pokud naše webové stránky opět opustíte. Bez dočasných cookies by se při každém obnovení webových stránek, např. při načítání webových stránek s cílem dostat se na další stránku, ztratily veškeré údaje, takže bychom nebyli schopni uživatele znovu rozpoznat. Tudíž by například nebylo možné ani krátkodobě uložit jména, zprávu atd. Řečeno jinými slovy – pokud bychom nezpracovávali žádné cookies, nebylo by možné na našich webových stránkách využívat některé prvky. Naopak trvalé cookies zůstávají ve Vašem počítači tak dlouho, nežli je smažete nebo než vyprší doba jejich uložení. Takové trvalé cookies používáme zejména k tomu, abychom Vás opět identifikovali, pokud příště navštívíte naše webové stránky.

Jak můžete využití cookies deaktivovat?

Pokud si to přejete, můžete v nastaveních prohlížeče ukládání jakýchkoliv cookies deaktivovat. Zohledněte přitom, že pro Vás celá řada funkcí našich webových stránek nebude dostupná, tudíž se uživatelský komfort výrazně sníží. Pokud se chcete dozvědět více, jak tyto kroky uskutečnit, použijte, prosím, funkci Nápověda ve Vašem prohlížeči.

Můžete deaktivovat ukládání cookies, omezit ho na určité webové stránky nebo prohlížeč nastavit tak, že Vás o cookies bude přímo informovat. Rovněž můžete kdykoliv cookies vymazat z pevného disku Vašeho počítače. V tomto případě je třeba počítat s omezeným zobrazováním stránek a omezeným naváděním uživatele.

Pro cookies obecně platí, že můžete ovlivnit jejich nastavení i v rámci konkrétních prohlížečů. Specifické informace pro největší prohlížeče jsou dostupné na těchto odkazích (případně na jiných stránkách v případě aktualizace informací):

Kdy jsme oprávněni předávat Vaše osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor?

V případě cookies využívaných na naší stránce může docházet k předání údajů společnostem mimo EHP, včetně předání do Spojených států amerických.

V těchto případech předáváme Vaše osobní údaje do zemí mimo EHP pouze tehdy, pokud:

 • takové předání je založeno na rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně;
 • takové předání podléhá vhodným zárukám, zejména probíhá na základě standardních smluvních doložek o ochraně údajů přijatých Komisí nebo dozorovým úřadem;
 • jste výslovně souhlasili s navrhovaným předáním poté, co jste byli informováni o možných rizicích, která pro vás takové předání může znamenat z důvodu neexistence rozhodnutí o odpovídající ochraně a vhodných záruk.

Jaké různé kategorie cookies jsou využívány na webové stránce a jaké osobní údaje jsou zpracovávány?

Naše stránky využívají různé kategorie cookies, které jsou pro konkrétní stránku detailněji popsány v rámci cookies hlášky nebo v tomto Prohlášení. V souvislosti s těmito kategoriemi souborů cookie jsou zpracovávány osobní údaje.

a) Zpracování za účelem zajištění řádného fungování webové stránky (Nezbytné cookies)

Nezbytné cookies nám umožňují poskytovat základní funkce webové stránky a jsou nezbytné pro řádné fungování webové stránky a dále plnit právní povinnosti ohledně ukládání cookies, zejména evidovat Vaše souhlasy na základě povinností správce dle GDPR.

i. Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Můžeme ukládat a používat tyto nezbytné soubory cookie:

Jméno Borlabs Cookie
Poskytovatel SeneCura s.r.o.
Účel Ukládá nastavení zvolené uživatelem v rámci cookie hlášky.
Označení cookies borlabs-cookie
Doba 1 rok

Můžeme zpracovávat tyto kategorie osobních údajů:

 • Údaje o chování uživatele na webu zpracovávané v souvislosti s nezbytnými soubory cookie, zejména ID souborů cookie atd.

 

ii. Jak a proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

Tyto cookies ukládáme a používáme bez Vašeho souhlasu s ohledem na § 89 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.

Údaje o chování uživatelů na webových stránkách zpracovávané v souvislosti s touto kategorií souborů cookie jsou zpracovávány za účelem zajištění provozních potřeb v oblasti poskytování webových služeb, abychom mohli naše služby poskytovat efektivně a kvalitně. Tyto údaje používáme, protože jsou nezbytné pro správné fungování webových stránek. Zpracování údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem na zpracování je poskytování vysoce kvalitních služeb a efektivní provoz. Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu platnosti souboru cookie. V případě, že tyto údaje za tímto účelem nemůžeme zpracovávat, nejsme schopni poskytovat naše webové služby a pracovat efektivně, co je v dlouhodobém zájmu návštěvníků těchto stránek.

V souvislosti s tímto zpracováním máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování (více informací naleznete v části F níže věnované Vašim právům).

Údaje o chování uživatelů na webových stránkách zpracovávané v souvislosti s touto kategorií souborů cookie jsou zpracovávány i za účelem zajištění plnění naší právní povinnosti, zejména povinností vycházejících z oblasti ochrany osobních údajů (prokázání souhlasu osoby se zpracováním osobních údajů). Zpracování údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR. Osobní údaje musíme rovněž předávat úřadům, pokud nás o to požádají. Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje po zákonem stanovenou dobu. Bez Vašich údajů nejsme schopni plnit zákonné povinnosti, které jsou spojeny s Vaším používáním našich webových stránek.

iii. Kdo zpracovává a kdo jsou příjemci Vašich osobních údajů?

Osobní údaje zpracovává především SeneCura jako správce zpracování Vašich osobních údajů. SeneCura určuje účely zpracování, určuje prostředky zpracování a také za zpracování odpovídá.

Kromě toho využíváme služeb několika kategorií zpracovatelů údajů v souladu s příslušnými smlouvami o zpracování údajů:

 • poskytovatelé IT služeb, kteří zahrnují i některé společnosti, které jsou součástí skupiny ORPEA, pro účely zajištění provozních potřeb k zajištění fungování webových stránek,
 • poskytovatel řešení pro správu souhlasů se soubory cookie, a to za účelem poskytování IT podpory pro zajištění plnění našich právních povinností.

 

iv. Z jakých zdrojů shromažďujeme Vaše osobní údaje?

Tyto údaje nám poskytujete při prohlížení našich webových stránek.

b) Zpracování za účelem různých statistických aktivit (Statistické cookies)

Tyto cookies nám umožňují porozumět, jakým způsobem využívají naši uživatelé webové stránky, sledovat návštěvnost našich webových stránek, vytvářet statistiky a hodnotit efektivnost našich aktivit.

i. Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Můžeme ukládat a používat tyto statistické soubory cookie:

Jméno Google Analytics
Poskytovatel Google LLC
Účel Cookie umožňuje sbírat statistické údaje o využívání webových stránek (zejména pro webovou analytiku).
Další informace o zpracování https://policies.google.com/privacy?hl=cs
Označení cookies _ga,_gat,_gid
Doba 1 rok

Více informací o využití Google Analytics:

Google Analytics je trackingový nástroj společnosti Google sloužící k analýze pohybu uživatelů na webových stránkách. Google Analytics zde využívá cookies uložených ve Vašem počítači.

Na základě těchto informací a z našeho pověření zpracovává Google statistiky ohledně aktivit na webových stránkách a dalších službách souvisejících s užíváním internetu.

Pokud byste s tímto postupem společnosti Google nesouhlasili, můžete si s použitím odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en stáhnout a nainstalovat příslušný prohlížečový plugin. Tak zamezíte tomu, aby Google trvale zpracovával údaje vztahující se k Vašemu chování na internetu.

Můžeme zpracovávat tyto kategorie osobních údajů:

 • Údaje o chování uživatele na webových stránkách zpracovávané v souvislosti se statistickými soubory cookie, zejména prohlížené webové stránky atd.

 ii. Jak a proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

Tuto kategorii cookies ukládáme a používáme s Vaším souhlasem s ohledem na § 89 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích.

Údaje o chování uživatelů na webových stránkách zpracovávané v souvislosti s touto kategorií souborů cookie jsou zpracovávány za účelem:

 • Poskytování, zkvalitňování a další rozvoj našich webových stránek, včetně zlepšování zkušenosti uživatelů stránek, kdy oprávněným zájmem je vylepšování poskytovaných služeb prostřednictvím webových stránek;
 • Vytváření statistik a sledování návštěvnosti a efektivnosti aktivit, kdy oprávněným zájmem je vylepšování poskytovaných služeb a kontrola výdajů souvisejících s propagací;
 • Zajištění bezpečnosti a ochrany stránek a všech relevantních údajů, kdy oprávněným zájmem je bezproblémová funkčnost našich stránek a bezpečnost systémů a dat.

Zpracování údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pro tyto účely zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu platnosti souboru cookie. V případě, že tyto údaje nemůžeme za tímto účelem zpracovávat, nemůžeme shromažďovat informace o používání webových stránek, zlepšovat jejich fungování a zajišťovat jejich bezpečnost.

V souvislosti s tímto zpracováním máte právo vznést námitku proti tomuto zpracování (více informací naleznete v části F níže věnované Vašim právům).

iii. Kdo zpracovává a kdo jsou příjemci Vašich osobních údajů?

Osobní údaje zpracovává především SeneCura jako správce zpracování Vašich osobních údajů. SeneCura určuje účely zpracování, určuje prostředky zpracování a také za zpracování odpovídá.

Kromě toho využíváme služeb několika kategorií zpracovatelů údajů v souladu s příslušnými smlouvami o zpracování údajů:

 • poskytovatel analytických nástrojů, zejména společnost Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047) se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, která provozuje nástroj pro analýzu webových stránek, a proto pro nás zpracovává osobní údaje za účelem vytváření statistik a analýzy návštěvnosti a efektivity činností a poskytování, zlepšování a rozvoje webových stránek,
 • marketingové agentury, které používají nástroj pro analýzu webových stránek za účelem vytváření statistik a analýzy návštěvnosti a efektivity aktivit a poskytování, zlepšování a rozvoje webových stránek, včetně zlepšování zkušeností návštěvníků,
 • poskytovatelé IT služeb, kteří zahrnují i některé společnosti, které jsou součástí skupiny ORPEA, pro účely podpory IT pro výše uvedené účely,

Zpracování údajů probíhá primárně v rámci Evropského hospodářského prostoru. V případě, že dochází k předání údajů mimo toto území, tak toto předání je možné pouze v případě, že je s tímto přijemcem uzavřena dohoda obsahující standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí.

iv. Z jakých zdrojů shromažďujeme Vaše osobní údaje?

Tyto údaje nám poskytujete při prohlížení našich webových stránek.

c) Zpracování za účelem různých marketingových aktivit (Marketingové cookies)

Marketingové cookies jsou využívány k zobrazování cílené a personalizované reklamy. Vaše osobní údaje jsou využívány i ze strany třetích osob – našich partnerů (zejména provozovatelů sociálních a reklamních sítí). Z tohoto důvodu tyto třetí osoby sbírají údaje o uživatelích i na dalších webech.

i. Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Můžeme ukládat a používat tyto marketingové soubory cookie:

Jméno Facebook Pixel
Poskytovatel Facebook Ireland Limited
Účel Tyto cookies jsou využívány pro cílení a měření výkonnosti reklam.
Další informace o zpracování https://cs-cz.facebook.com/policies/cookies
Označení cookies _fbp,act,c_user,datr,fr,m_pixel_ration,pl,presence,sb,spin,wd,xs
Doba Trvání návštěvy / 1 rok

 

Jméno Sklik Remarketing
Poskytovatel Seznam.cz
Účel Tyto cookies jsou využívány pro cílení a přizpůsobení reklam pro uživatele.
Další informace o zpracování https://www.seznam.cz/reklama/cz/obsahovy-web/pravidla-reklamy/gdpr#data-ktera-jsou-potrebna
Host sklik.cz
Označení cookies sid
Doba 30 dní

Můžeme zpracovávat tyto kategorie osobních údajů:

 • Údaje o chování uživatele na webových stránkách zpracovávané v souvislosti s marketingovými soubory cookie, zejména prohlížené webové stránky, interakce s reklamami atd.

 

ii. Jak a proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

Tuto kategorii cookies ukládáme a používáme s Vaším souhlasem s ohledem na § 89 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích.

Údaje o chování uživatele na webových stránkách zpracovávané v souvislosti s touto kategorií souborů cookie jsou zpracovávány za účelem nabízení produktů a služeb skupiny SeneCura. Vaše osobní údaje používáme k tomu, abychom vám mohli zobrazovat naše reklamy na naše produkty a služby, které by vás mohly zajímat, a to zejména zobrazováním cílené a personalizované online reklamy. Za tímto účelem používají naši partneři osobní údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie, které jim předáme. Zpracování údajů se provádí na základě Vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu platnosti souboru cookie. Bez těchto osobních údajů a bez Vašeho souhlasu se Vám nebudou na sítích našich partnerů zobrazovat relevantnější nabídky nebo informace.

V souvislosti s tímto zpracováním máte právo svůj souhlas odvolat (více informací naleznete níže v části F věnované Vašim právům).

iii. Kdo zpracovává a kdo jsou příjemci Vašich osobních údajů?

Osobní údaje zpracovává především SeneCura jako správce zpracování Vašich osobních údajů. SeneCura určuje účely zpracování, určuje prostředky zpracování a také za zpracování odpovídá.

Kromě toho využíváme služeb několika kategorií zpracovatelů údajů v souladu s příslušnými smlouvami o zpracování údajů:

 • marketingové agentury, které používají nástroje provozovatelů reklamních a sociálních sítí za účelem nabízení produktů a služeb skupiny SeneCura,
 • poskytovatelé IT služeb, kteří zahrnují i některé společnosti, které jsou součástí skupiny ORPEA, pro účely podpory IT pro výše uvedené účely,

S Vaším souhlasem používají naši partneři Vaše osobní údaje zpracovávané v souvislosti s uloženými soubory cookies. Jedná se o různé společnosti, které v rámci těchto procesů zpracování vystupují jako správci. Mezi tyto partnery patří:

 • provozovatelé online sociálních a reklamních sítí, kterými jsou zejména společnost Seznam.cz, IČO: 26168685 (více informací: https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/ nebo společnost Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland (vice informací: https://www.facebook.com/policy.php), provozovatel sociální sítě Facebook.

Zpracování údajů probíhá primárně v rámci Evropského hospodářského prostoru. V případě, že dochází k předání údajů mimo toto území, tak toto předání je možné pouze v případě, že je s tímto přijemcem uzavřena dohoda obsahující standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí.

iv. Z jakých zdrojů shromažďujeme Vaše osobní údaje?

Tyto údaje nám poskytujete při prohlížení našich webových stránek.

Naši partneři nám poskytují některé údaje o tom, jak používáte jiné webové stránky, zejména pokud interagujete s jinými webovými stránkami.

d) Zpracování za účelem využití různých funkcí webové stránky (Externí média)

Obsah z externích platforem (např. videa nebo sociální média) je automaticky blokován. Pokud odsouhlasíte uložení a použití těchto cookies, není potřebné získavat manuální souhlas s tímto obsahem. Tyto cookies tak usnadňují využití některých funkcionalit na našich webových stránkách.

i. Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Můžeme ukládat a používat tyto soubory cookie pro externí média:

Jméno Google Maps
Poskytovatel Google
Účel Tyto cookies jsou využívány pro zpřistupnění obsahu z Google Maps.
Další informace o zpracování https://policies.google.com/privacy
Stránka .google.com
Označení cookies NID
Doba 6 měsíců

 

Jméno YouTube
Poskytovatel YouTube
Účel Tyto cookies jsou využívány pro zpřistupnění obsahu z YouTube.
Další informace o zpracování https://policies.google.com/privacy%20
Stránka google.com
Označení cookies NID
Doba 6 měsíců

Můžeme zpracovávat tyto kategorie osobních údajů:

 • Údaje o chování uživatele na webových stránkách zpracovávané v souvislosti s touto kategorii souborů cookie, zejména cookie ID atd.

 

ii. Jak a proč zpracováváme Vaše osobní údaje?

Tuto kategorii cookies ukládáme a používáme s Vaším souhlasem s ohledem na § 89 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích.

Údaje o chování uživatelů na webových stránkách zpracovávané v souvislosti s touto kategorií souborů cookie jsou zpracovávány za účelem zajištění provozních potřeb v oblasti poskytování webových služeb, abychom mohli naše služby poskytovat efektivně a kvalitně. S Vaším souhlasem máte možnost využívat doplňující prvky na naší stránce (např. video, mapy) jednodušším způsobem. S Vaším souhlasem bude obsah našich stránek (včetně těchto externích médií) automaticky nahrán. Bez Vašeho souhlasu budete v případě zájmu o využití těchto prvků muset separátně souhlasit s jejich využitím v každém konkrétním případě. Zpracování údajů se provádí na základě Vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu platnosti souboru cookie.

V souvislosti s tímto zpracováním máte právo svůj souhlas odvolat (více informací naleznete níže v části F věnované Vašim právům).

iii. Kdo zpracovává a kdo jsou příjemci Vašich osobních údajů?

Osobní údaje zpracovává především SeneCura jako správce zpracování Vašich osobních údajů. SeneCura určuje účely zpracování, určuje prostředky zpracování a také za zpracování odpovídá.

Kromě toho využíváme služeb několika kategorií zpracovatelů údajů v souladu s příslušnými smlouvami o zpracování údajů:

 • poskytovatelé IT služeb, kteří zahrnují i některé společnosti, které jsou součástí skupiny ORPEA, pro účely podpory IT pro výše uvedené účely,

S Vaším souhlasem zpracovávají Vaše osobní údaje i partneři provozující externí média. Jedná se o společnosti, které v rámci těchto procesů zpracování vystupují jako správci. Mezi tyto partnery patří:

 • Google Ireland Limited, (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (víc informací: https://policies.google.com/privacy), provozovatel služeb YouTube a Google Maps

Zpracování údajů probíhá primárně v rámci Evropského hospodářského prostoru. V případě, že dochází k předání údajů mimo toto území, tak toto předání je možné pouze v případě, že je s tímto přijemcem uzavřena dohoda obsahující standardní smluvní doložky vydané Evropskou komisí.

iv. Z jakých zdrojů shromažďujeme Vaše osobní údaje?

Tyto údaje nám poskytujete při prohlížení našich webových stránek.

 

 1. V případě, že využijete kontaktní formulář nebo jiný způsob pro kontaktování

Pokud využijete kontaktní formulář společnosti SeneCura nebo jí kontaktujete jiným způsobem, zjeména prostřednictvím emailové adresy nebo telefonicky, SeneCura zpracovává v této souvislosti Vaše osobní údaje. Kromě toho se může stát, že si před poskytnutím našich služeb od Vás SeneCura vyžádá osobní údaje umožňující rychlé a bezproblémové vyřízení Vaší záležitosti. Tyto údaje poskytnete vyplněním online formuláře. Bez Vámi poskytnutých údajů není SeneCura schopna poskytnout požadované služby nebo odpovědět na Vaše dotazy.

i. Jaké kategorie osobních údajů zpracováváme?

Zpracováváme tyto kategorie osobních údajů:

 • identifikační údaje, zejména jméno, příjmení apod.;
 • kontaktní údaje, zejména emailová adresa, telefon apod.;
 • informace, které sami aktivně poskytnete (např.: vyplněním kontaktního formuláře), včetně údajů o příbuzných.

 

ii. Jak a proč zpracováváme Vaše osobní údaje

V rámci využití těchto formulářů SeneCura zpracovává údaje o Vašem chování na webu, identifikační a kontaktní údaje a informace, které sami aktivně poskytnete, a to:

 • v případě, že mezi námi existuje smluvní vztah, na základě nezbytnosti pro splnění smlouvy mezi společností SeneCura a Vámi (dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), a to za účelem vytvoření, plnění a ukončení takové smlouvy. Vaše údaje používáme zejména k tomu, abychom odpověděli na Vaši žádost nebo od vás získali více informací za účelem vytvoření nebo zlepšení našeho smluvního vztahu. Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu platnosti smlouvy mezi Vámi a společností SeneCura. Vzhledem k tomu, že bez těchto údajů jednoduše nelze vyhovět Vaší žádosti, je jejich zpracování nezbytné. Bez Vámi poskytnutých údajů nemůžeme poskytnout požadované služby nebo nemůžeme odpovědět na Vaše požadavky.
 • v případě, že mezi námi neexistuje smluvní vztah, na základě našeho oprávněného zájmu (dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), a to za účelem vyřizování Vašich dotazů a podnětů, kdy oprávněným zájmem společnosti SeneCura je řádné poskytování služeb a informací pro osoby kontaktující společnost SeneCura. Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu vyřízení Vašeho dotazu.

S ohledem na právní důvod zpracování jste oprávněni proti tomuto zpracování uplatnit námitku nebo si vyžádat odpovídající balanční test postupem uvedeným v části F tohoto Prohlášení.

Identifikační údaje, kontaktní údaje a informace, které sami aktivně poskytnete jsou zpracovávány za účelem zajištění provozních potřeb v oblasti poskytování služeb, abychom mohli naše služby poskytovat efektivně a kvalitně. Zpracování údajů se provádí na právním základě dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem při zpracování je poskytování vysoce kvalitních služeb a efektivní provoz. Za tímto účelem zpracováváme Vaše osobní údaje po dobu řešení žádosti nebo stížnosti (pokud s námi nejste ve smluvním vztahu) nebo po dobu platnosti smlouvy mezi Vámi a společností SeneCura. V případě, že Vaše osobní údaje nemáme k dispozici, nemůžeme zlepšovat naše služby a pracovat efektivně.

S ohledem na právní důvod zpracování jste oprávněni proti tomuto zpracování uplatnit námitku nebo si vyžádat odpovídající balanční test postupem uvedeným v části F tohoto Prohlášení.

iii. Kdo zpracovává a kdo jsou příjemci Vašich osobních údajů?

Osobní údaje zpracovává především SeneCura jako správce zpracování Vašich osobních údajů. SeneCura určuje účely zpracování, určuje prostředky zpracování a také za zpracování odpovídá.

Kromě toho využívá služeb několika kategorií zpracovatelů údajů v souladu s příslušnými smlouvami o zpracování údajů:

 • poskytovatelé IT služeb, kteří zahrnují i některé společnosti, které jsou součástí skupiny ORPEA, pro IT podporu pro výše uvedené účely,
 • Vámi požadované služby je možné v některých oblastech poskytnout pouze ve spolupráci se subdodavateli, proto jim Vámi poskytnuté údaje zašleme. Předané údaje můžou být zpracovány pro výše uvedené účely,
 • společnosti, které jsou součástí skupiny ORPEA nebo SeneCura v případě, že Vás dotaz směřuje na tyto společnosti nebo s nimi souvisí.

 

iv. Z jakých zdrojů shromažďujeme Vaše osobní údaje?

Tyto údaje poskytnete vyplněním online formuláře nebo odesláním emailu.

F. Jaká práva máte jako subjekt údajů?

Vzhledem k tomu, že jste jako subjekt údajů přirozeně „pánem svých údajů“ a přenecháváte nám je pouze k užívání, máte následující rozsáhlá práva:

 • právo na přístup (můžete nás požádat o potvrzení, že Vaše osobní údaje zpracováváme a o získání dalších informací o našem zpracování Vašich osobních údajů a také o kopii svých údajů)
 • právo na opravu (můžete nás požádat o opravu nesprávných nebo nepřesných údajů)
 • právo na výmaz (můžete nás požádat o výmaz svých údajů, ale z několika důvodů je můžeme zpracovávat i nadále (zákonné uchovávání, naše právní nároky atd.))
 • právo na omezení zpracování (můžete nás požádat, abychom v určitých situacích pozastavili zpracování vašich údajů)
 • právo na přenositelnost údajů (můžete nás požádat, abychom Vám poskytli některé Vaše osobní údaje ve strukturovaném a strojově čitelném formátu nebo abychom je předali jiné osobě)
 • právo vznést námitku (můžete nás požádat, abychom zastavili některé činnosti zpracování. Vaší žádost máme právo posoudit a za splnění zákonných podmínek můžeme pokračovat ve zpracování Vašich údajů)
 • právo na odvolání souhlasu v případě, že jste nám takový souhlas udělili (odvolání Vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování až do jeho odvolání).

Všechna práva můžete uplatnit u společnosti SeneCura, coby správce Vašich osobních údajů prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže v části G.

Pokud chcete svůj souhlas s ukládáním a používáním identifikátorů (cookies) odvolat nebo změnit, použijte prosím následující odkaz: Odvolání souhlasu cookies, a na hlášce klikněte na „Podrobné nastavení“.

Pokud byste byli toho názoru, že zpracování Vašich údajů odporuje zákonným požadavkům na ochranu, údajů nebo že Vaše práva související s ochranou osobních údajů vyplývající z právních předpisů byla porušena jiným způsobem, můžete využít Vašeho práva podat stížnost u příslušného dozorového orgánu. V České republice se jedná o Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

G. Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud byste měli dotazy k problematice ochrany údajů v rámci společnosti SeneCura nebo pokud máte zájem uplatnit svá práva, můžete nás nebo našeho pověřence pro ochranu osobních údajů kdykoliv kontaktovat těmito způsoby:

Poštou:

SeneCura s.r.o.

Ke Smíchovu 1144/144

154 00 Praha 5

(v případě kontaktování pověřence doplnit „k rukám DPO“)

 

Telefonicky: +420 257 314 218

E-mailem: dpo@senecura.cz