Domů > Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

 1. Všeobecné informace:

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velice důležitá! V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů Vám v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, poskytujeme kompletní a transparentní informace ohledně nejdůležitějších aspektů zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme v souvislosti s Vaším užíváním našich webových stránek. Osobními údaji se rozumí jakýkoliv druh informací, který je možné přímo či nepřímo spojit s určitou fyzickou osobou. Vzhledem k tomu, že průhlednost a úspěšný vztah nejen s klienty, ale i s návštěvníky našich stránek má v naší společnosti vysokou prioritu, rádi bychom Vás tímto níže informovali, které údaje naše webové stránky zpracovávají.

 1. Krátké shrnutí

Použití údajů

 • Cookies
 • Google Analytics
 • Google Adwords
 • Newsletter
 • Yandex
 • Seznam
 • Facebook

Účel zpracování údajů:

 • poskytování, zkvalitňování a další rozvoj našich webových stránek
 • poskytování našeho newsletteru
 • v této souvislosti: zpracování uživatelských statistik
 • online nákupy a online platby
 • rozpoznání počítačové kriminality, a tudíž ochrana Vašich údajů

Příjemce zasílaných údajů

 • Google Analytics

 

 • Které údaje pro Vás zpracováváme a proč?

Během Vaší návštěvy na našich stránkách zpracováváme Vaše osobní údaje. Všechny tyto údaje se vymažou, jakmile bylo dosaženo účelu zpracování, resp. se ukládají maximálně po dobou stanovenou zákonem (zákonná povinnost uchování záznamů).

Údaje, které zpracováváme:

 • datum a čas návštěvy našich internetových stránek
 • Vaše IP adresa
 • název a verze Vašeho webového prohlížeče
 • rozlišení obrazovky
 • webové stránky, ze kterých jste nás navštívili
 • určité cookies (viz bod III.)
 • informace, které sami aktivně poskytnete [např.: vyplněním kontaktního formuláře, registrací na našich webových stránkách]
 • fakturační údaje
 • emailová adresa
 • údaje o příbuzných
 1. Cookies

Tyto webové stránky používají takzvané cookies. Cookie je malý textový soubor, které je možné uložit ve Vašem počítači, pokud navštívíte určité webové stránky. Cookies jsou určeny především k tomu, aby vám co nejvíce zpříjemnily uživatelskou zkušenost s našimi webovými stránkami. Například aby vám ulehčily navigaci na webových stránkách, umožnily Vám pokračovat v používání webových stránek na místě, kde je opustíte a/nebo ukládaly Vaše preference a nastavení, pokud webové stránky znovu navštívíte. Používání cookies nám neumožňuje nahlížet do údajů na Vašem počítači.

U většiny cookies na těchto webových stránkách se jedná o takzvané „session cookies“ (dočasné cookies). Ty se mažou automaticky, pokud naše webové stránky opět opustíte. Bez dočasných cookies by se při každém obnovení webových stránek, např. při načítání webových stránek s cílem dostat se na další stránku, ztratily veškeré údaje, takže bychom nebyli schopni (anonymizovaného) uživatele znovu rozpoznat. Tudíž by například nebylo možné ani krátkodobě uložit částku, jména, zprávu atd. Řečeno jinými slovy – pokud bychom nezpracovávali žádné cookies, nebylo by možné na našich webových stránkách nakupovat. Naopak trvalé cookies zůstávají ve Vašem počítači tak dlouho, nežli je smažete. Takové trvalé cookies používáme k tomu, abychom Vás opět identifikovali, pokud příště navštívíte naše webové stránky.

Pokud si to přejete, můžete v nastaveních prohlížeče ukládání jakýchkoliv cookies deaktivovat. Zohledněte přitom, že pro Vás celá řada funkcí našich webových stránek nebude dostupná, tudíž se uživatelský komfort výrazně sníží. Pokud se chcete dozvědět více, jak tyto kroky uskutečnit, použijte, prosím, funkci Nápověda ve Vašem prohlížeči.

Můžete deaktivovat ukládání cookies, omezit ho na určité webové stránky nebo prohlížeč nastavit tak, že Vás o cookies bude přímo informovat. Rovněž můžete kdykoliv cookies vymazat z pevného disku Vašeho počítače. V tomto případě je třeba počítat s omezeným zobrazováním stránek a omezeným naváděním uživatele.

 1. Google Analytics

Google Analytics je trackingový nástroj americké společnosti Google LLC sloužící k analýze pohybu údajů na webových stránkách.

Google Analytics funguje tak, že při každé návštěvě webových stránek se Vaše IP adresa a naše internetová adresa (https://www.senecura.cz) zasílá společnosti Google a společnost Google na tomto základě zpracovává statistiky přístupů. Smyslem a účelem tohoto postupu je nabídku ještě lépe uzpůsobit Vašim potřebám. Google Analytics zde využívá cookies uložených ve Vašem počítači. Jakmile Google obdrží Vaši IP adresu, dochází k anonymizaci Vaší osoby, takže se chrání Vaše identita.

Na základě těchto informací a z našeho pověření zpracovává Google statistiky ohledně aktivit na webových stránkách a dalších službách souvisejících s užíváním internetu. Google tyto informace rovněž případně poskytuje třetím osobám, pokud to vyplývá z právních předpisů nebo pokud tyto údaje z pověření společnosti Google zpracovávají třetí osoby.

Pokud byste s tímto postupem společnosti Google nesouhlasili, můžete si s použitím odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en stáhnout a nainstalovat příslušný prohlížečový plugin tak, že kliknete na „Deaktivace Google Analytics“. Tak trvale zamezíte tomu, aby Google trvale zpracovával údaje vztahující se k Vašemu chování na internetu.

Google, Inc.

Informace, jak Google využívá data, když používáte webovou stránku www.senecura.cz, naleznete zde.

Seznam, a.s.

Pro účely lépe cílené reklamy Seznam.cz sbírá informace o cookie, URL, která tato cookie navštívila a IP adresu. V případě dynamického retargetingu kód posílá ještě informaci o ItemID prohlíženého produktu a případně prohlížené kategorii. Tato data nejsou nijak spojena s osobními údaji uživatelů. Více informací zde.

Facebook Inc.

Pro účely lépe cílené reklamy Facebook pixel umístěný na stránkách senecura.cz shromažďuje následujících 5 typů údajů:

 • Hlavičky protokolu HTTP – cokoli, co je obsažené v hlavičce protokolu HTTP. Hlavičky protokolu HTTP jsou standardním webovým protokolem, který se posílá mezi jakýmkoli požadavkem prohlížeče a serverem na internetu. Hlavičky protokolu HTTP obsahují adresy IP, údaje o webovém prohlížeči, umístění stránky, dokument, odkazování a osobu používající web.
 • Údaje specifické pro daný pixel – zahrnují ID pixelu a soubor cookie Facebooku.
 • Údaje o kliknutí na tlačítko – jedná se o tlačítka, na která návštěvníci webu kliknuli, štítky těchto tlačítek a stránky navštívené po kliknutí na tato tlačítka.
 • Volitelné hodnoty – vývojáři a marketéři si mohou vybrat, zda chtějí odesílat údaje o návštěvě prostřednictvím vlastních datových událostí. Mezi vlastní datové události patří např. hodnota konverze, typ stránky a jiné.
 • Názvy polí formuláře – patří sem názvy polí na webu, například „e-mail“, „adresa“ a „částka“, když někdo koupí produkt nebo službu. Pixel nezachycuje hodnoty polí, pokud je inzerent nezahrne do pokročilého párování nebo volitelných hodnot.

Více informací zde

 1. Formuláře

Může se stát, že si před poskytnutím našich služeb od Vás vyžádáme osobní údaje umožňující rychlé a bezproblémové vyřízení Vaší záležitosti. Tyto údaje poskytnete vyplněním online formuláře. Bez vámi poskytnutých údajů nejsme schopni požadované služby poskytnout. Požadované služby je možné v některých oblastech poskytnout pouze ve spolupráci se subdodavateli, proto jim vámi poskytnuté údaje zašleme. Poskytnuté údaje budou zpracovány pouze k účelům stanoveným v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Kromě toho bychom rádi zdůraznili, že spolupráce se třetími osobami probíhá na základě smluv o zpracování údajů při přísném respektování důvěrnosti a integrity těchto údajů.

Ochrana osobních údajů v rámci provádění online průzkumů: Prohlášení o ochraně osobních údajů dotazník CZ

 • Doba uložení

Vaše údaje neukládáme déle, nežli je to potřebné pro naplňování výše uvedených účelů. Vaše údaje pravidelně mažeme nebo anonymizujeme, pokud pro uvedené účely již nejsou relevantní. Například osobní údaje ukládáme po dobu, po kterou vám poskytujeme služby (včetně zákonných povinností uchování).

 • Jaká práva mám jako subjekt údajů?

Vzhledem k tomu, že jste jako subjekt údajů přirozeně „pánem svých údajů“ a přenecháváte nám je pouze k užívání, máte následující rozsáhlá práva. Jedná se o právo na přístup k  osobním údajům, které se Vás týkají, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování, o právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jakož i o právo na přenositelnost Vašich osobních údajů, jež můžete uplatnit u společnosti SeneCura s.r.o., jejíž kontaktní údaje jsou uvedeny níže, coby správce Vašich osobních údajů. Právo na výmaz je omezeno pouze v rozsahu, ve kterém můžeme vymazání na základě zákonných lhůt pro uchování a/nebo k hájení našich nároků odmítnout. Pokud byste byli toho názoru, že zpracování Vašich údajů odporuje zákonným požadavkům na ochranu, údajů nebo že Vaše práva související s ochranou osobních údajů vyplývající z právních předpisů byla porušena jiným způsobem, můžete využít Vašeho práva podat stížnost u příslušného dozorového orgánu. V České republice se jedná o Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontakt

Pokud byste měli dotazy k problematice ochrany údajů společnosti SeneCura, můžete nás kdykoliv kontaktovat na adrese:

SeneCura s.r.o.
Ke Smíchovu 1144/144
154 00 Praha 5
T: +420 257 314 218
E: info@senecura.cz