Informace o očkování proti COVID-19

Informace o očkování proti COVID-19

  • Bezplatné očkování proti COVID-19 posilujícími dávkami je zajišťováno ošetřujícím lékařem daného klienta.
  • Stále platí, že pokud se necítíte dobře a máte příznaky respiračního onemocnění, odložte návštěvu svého příbuzného v našem SeniorCentru na později. Ochráníte tím nejen vašeho blízkého, ale i ostatní klienty a zaměstnance našeho domova. Pokud je vaše návštěva nezbytně nutná, prosíme, mějte po celou dobu návštěvy nasazený respirátor a desinfikujte si ruce.

Níže uvádíme aktuální DOPORUČENÍ K OČKOVÁNÍ PROTI ONEMOCNĚNÍ COVID-19 2023–2024 vydané Ministerstvem zdravotnictví

Klientům pobytových sociálních služeb se doporučuje, aby v průběhu kalendářního roku podstoupily alespoň jedno očkování, nejlépe před očekávanou podzimní sezónou. O optimálním načasování očkování je vždy vhodné se poradit s ošetřujícím lékařem. V této skupině se u dosud neočkovaných osob doporučuje 1 dávka adaptované monovalentní vakcíny zaměřené na variantu Omikron XBB.1.5. Tyto osoby mohou být očkované i další dávkou adaptované monovalentní vakcíny zaměřené na variantu Omikron XBB.1.5, pokud od předchozího očkování proti covid19 uplynuly nejméně 4 měsíce. Osobám, které byly v minulosti očkovány jinými očkovacími látkami, než je očkovací látka zaměřená na Omikron XBB.1.5, se doporučuje očkování 1 dávkou této adaptované vakcíny zaměřené na variantu Omikron XBB.1.5, a to nejméně 4 měsíce od poslední dávky očkování proti covid-19.

Více zde: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2023/09/Doporuceni-k-ockovani-proti-onemocneni-covid-19-2023-2024_aktualizace-25_09_2023.pdf

 

DOPORUČENÍ K POUŽITÍ OČKOVACÍCH LÁTEK NA SEZONU 2023/2024

S ohledem na současný vývoj epidemiologické situace a na základě výskytu aktuálně cirkulujících variant viru SARS-CoV-2 je doporučováno primárně podání adaptované monovalentní vakcíny zaměřené na variantu Omikron XBB.1.5.

Proč se nechat očkovat posilující dávkou?

Hladina protilátek se přibližně po šesti měsících od posledního očkování snižuje. 

Ochrana po očkování rychleji klesá u osob starších 60 let nebo u lidí s oslabenou imunitou či chronickým onemocněním. Nejedná se o nic neobvyklého, jelikož tento jev bývá pozorován i u očkování proti jiným nemocem. Přeočkování je vhodné také pro osoby, které mohou tyto rizikové skupiny osob onemocněním covid-19 ohrozit anebo jsou ve vyšším riziku onemocnění v rámci svého zaměstnání.

Jaké jsou výhody očkování posilující dávkou?

Po aplikaci posilovací dávky se hladina ochranných protilátek zvýší. Navíc k tomuto posílení imunity dojde velmi rychle, obvykle během dnů. Základní výhodou očkovaných oproti neočkovaným je jejich ochrana před onemocněním covid-19, zejména před jeho závažným průběhem, případně před hospitalizací nebo před úmrtím v souvislosti s onemocněním covid-19. I přesto, že jsou již popisovány případy onemocnění u řádně očkovaných osob, je pravděpodobnost jejich nákazy a rizika závažného průběhu onemocnění významně nižší než u neočkovaných.