Zákaz vycházení mimo areál SeniorCentra

Vážení rodinní příslušníci,

chtěli bychom vás informovat o zákazu vycházení mimo areál SeniorCentra, který platí s okamžitou platností pro naše klienty po dobu nouzového stavu na základě usnesení vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020.

Zákaz návštěv i nadále trvá.

Níže naleznete celé znění tohoto nařízení:

——————————————————————

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

ze dne 12. října 2020 č. 1029

o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu

– zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) a e) krizového zákona.

Vláda 

I. nařizuje

  1. všem osobám, kterým jsou poskytovány sociální služby podle § 49 a 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem), zákaz vycházet mimo objekt či areál zařízení, ve kterém jim je poskytována sociální služba, s výjimkou těch uživatelů, u kterých by došlo tímto nařízením k závažnému ohrožení psychického či zdravotního stavu, a to po dobu trvání nouzového stavu,
  2. všem poskytovatelům sociálních služeb poskytujícím sociální služby uvedené v bodu I/1 tohoto usnesení seznámit s opatřením stanoveným v bodu I/1 tohoto usnesení všechny osoby, kterým je uložen zákaz podle bodu I/1 tohoto usnesení, případně jejich ustanovené opatrovníky; podle bodu I/1 tohoto usnesení, případně jejich ustanovené opatrovníky;

—————————————————————-

Děkujeme za respektování tohoto opatření.

Tým SeneCura

 Další článek