Mezinárodní den Alzheimerovy choroby - 21. září

Podle Státního zdravotního ústavu bude v roce 2050 v Česku přes 280.000 lidí s Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence. Světový den Alzheimerovy choroby, který připadá každoročně na 21. 9., pomáhá zvýšit povědomí o této nemoci. Jak tuto nemoc rozpoznat?

Přinášíme přehled nejčastějších příznaků:

 

Ztráta paměti
Lidé s Alzheimerovou chorobou zapomínají nedávné rozhovory, pracovní úkoly či osoby, které v krátké minulosti potkali.
Chybné umísťování věcí
Lze zaznamenat, že mohou dávat věci na neobvyklá místa. Ztrácí věci, přičemž nejsou schopni vybavit si zpětně kroky, díky nimž by je znovu našli.
Zapomínání míst a objektů
Osoby s tímto onemocněním mohou zapomenout, kde jsou nebo jak se na místo dostali.
Problém s označováním správnými slovy
Mohou nastat také potíže jako problém se slovní zásobou, někdy nedokáží pojmenovat známý předmět nebo použijí nesprávné jméno (např. nazývají „hodinky“ „ručičkovými hodinami“).
Špatný úsudek
Okolí člověka s Alzheimerovou chorobou může zaznamenat změny v úsudku nebo rozhodování. Neadekvátně se například rozhodují, když nakládají s penězi nebo řeší úřední záležitosti.
žké rozhodování
Můžeme také pozorovat, že se nemohou rozhodnout pro žádné řešení. Kromě toho ztrácí při rozhodování iniciativu a přecházejí do pasivity.
Časté změny nálad
Může dojít ke změnám nálad a osobnosti. Klient může být zmatený, podezřívavý, depresivní, vystrašený nebo úzkostný.

Zdroj: SeneCura

 

Kde najít pomoc?

Pečovat o blízkého v pokročilém stádiu demence je velmi zatěžující. Pokud už zákeřná choroba propukne, může se o nemocného starat rodina doma a využít pomoci ambulantních a terénních sociálních služeb nebo pobytové odlehčovací služby či denní stacionáře. K dispozici jsou i domovy se zvláštním režimem (DZR), tedy pobytová sociální zařízení určená pro osoby s Alzheimerem nebo dalšími typy demencí.

Cílem skupiny SeneCura je, aby přes všechna svá fyzická či psychická omezení prožívali klienti svobodný a kvalitní život dle svých zvyklostí. V domovech se zvláštním režimem, které poskytují péči právě i lidem s Alzheimerovou chorobou, vytváří příjemné prostředí, a hlavně zajišťuje bezpečí. Terapie pak znamená postupy a techniky tzv. aktivizace. Klienti se mohou procházet po nekonečných cestách, které tvoří osmičku. Reminiscenční terapie zajišťuje, aby se realita klientů s demencí nevyvracela, proto v domovech najdou místa jako retrokoutky s dobovým nábytkem nebo stylizované zastávky autobusu. Lidé s Alzheimerem mají totiž často nutkavou potřebu někam odcestovat a zde mohou najít klid. Pocity uvolnění a klidu se dostavují u klientů v místnosti Snoezelen, kde se pomocí světla a promítání obrazů stimulují smysly.

V některých domovech SeneCura lze využít odlehčovací službu. Odlehčovací služba je určená pro krátkodobé pobyty, aby si pečující mohli odpočinout, načerpat síly nebo si vyřešit osobní záležitosti.

 

Předchozí článekDalší článek