SeneCura otevřela v Praze - Slivenci své třinácté SeniorCentrum

Nové SeneCura SeniorCentrum v Praze – Slivenci dokončilo poslední stavební úpravy a 4. dubna 2018 otevřelo dveře prvním klientům. Zařízení s celkovou kapacitou 100 lůžek nabízí své služby jak formou Domova pro seniory, tak stále potřebnějšího Domova se zvláštním režimem určeného pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence. Připojuje se tak ke dvanácti dalším SeniorCentrům, které SeneCura provozuje po celé České republice.

„Velmi nás těší, že obyvatelé Slivence mají o naše zařízení zájem, a to nejen jako o vhodné místo pro jejich blízké, ale i jako pracovní příležitost. Líbí se jim pěkné pracovní prostředí, moderní vybavení
i malebná lokalita,“
říká ředitel SeniorCentra Slivenec Lukáš Stárek. Kromě estetické funkce však bude domov plnit i tu praktickou, samozřejmostí je zde bezbariérový přístup a prvky usnadňující orientaci, vhodné umělé osvětlení i dostatek přirozeného světla. Kromě špičkové péče budou moci klienti využívat multifunkčních prostor pro širokou škálu terapií, aktivizačních programů a relaxací. Důležitou součástí celého areálu je také venkovní terasa a zahrada. „V zahradě jsou chodníky, které umožní pohyb i osobám se sníženou pohyblivostí, zatímco zdatnější klienti budou moci nejen relaxovat, ale využít třeba i posilovací zařízení,“ dodává Stárek.

Domov disponuje dvoulůžkovými pokoji, které lze v případě zájmu upravit na jednolůžkový. Všechny jsou vybaveny kvalitními polohovatelnými lůžky se speciálními antidekubitními matracemi, které kromě komfortu nabízí i účinnou prevenci komplikací způsobených dlouhodobým pobytem na lůžku. Součástí vybavení je drobný nábytek, konečná podoba pokoje ale závisí na konkrétním přání klienta. Pro vzájemné setkávání klientů je k dispozici společenská místnost, využívat mohou také místnosti pro ergoterapii nebo navštěvovat duchovní místnost. SeniorCentrum navíc nabízí bohatý výběr volnočasových aktivizačních činností, například tvořivou dílnu, tréninky paměti, muzikoterapii, canisterapii, nebo filmový klub. Domov zprostředkovává i běžné služby jako je kadeřník, pedikúra, dovoz osobních nákupů či masáže.

Všechny domovy skupiny SeneCura se řídí heslem: Život pokračuje s námi. „Klient se svými přáními
a potřebami stojí ve středu zájmu všech našich zaměstnanců. Hlavní hodnoty jsou vzájemná úcta
a respekt ke klientovým přáním, týmová práce, humanita a podpora lidské důstojnosti, a zejména individuální přístup a vnímání potřeb každého klienta zvlášť
,“ vysvětluje ředitel SeniorCentra. „Při příchodu do domova u každého klienta zvlášť zjišťujeme, jaký doposud vedl život a vytváříme s jeho rodinou tzv. životní příběh, tedy co a jak byl zvyklý dělat, jaké měl koníčky, kde pracoval, jaké potraviny má a nemá rád a podobně. Vytváříme individuální plán péče a specifický přístup ke klientovi tak, aby byl v souladu s jeho lidskou integritou a respektoval jeho historii,“ doplňuje.

Častým problémem zařízení poskytujících péči o seniory i samotných seniorů je sociální izolace. Filozofie SeniorCenter je patrná už z jejich názvu – domovy SeneCura mají fungovat jako kulturní
a společenské centrum města a podporovat mezigenerační soužití. To symbolizují i tři propojené kruhy v logu společnosti. V rámci této filozofie vzniká v SeniorCentru dětská skupina pro 12 dětí
a programy seniorů a dětí se budou často prolínat. Starší lidé prostřednictvím her s dětmi zavzpomínají na své dětství a připomenou si svá vnoučata, ti nejmenší si zase užijí laskavost a trpělivost seniorů. Kromě spolupráce s dětskou skupinou plánuje SeneCura spojení i s dalšími institucemi z blízkého okolí.

 Další článek