Senioři a řetězové e-maily: Naučte své (pra)rodiče, co jsou fake news

Leckdo by si mohl myslet, že jsou dnešní senioři bez výjimky technikou nepolíbení a s počítačem pracovat vůbec neumí. Opak je pravdou! Na internetu je alespoň občas aktivní více než polovina seniorů a přibližně čtvrtina má také vlastní e-mailovou schránku.

To, že se starší lidé naučili s technikou pracovat, však ještě neznamená, že se vyznají i v nástrahách, které s sebou online svět přináší. V očích staršího člověka se svět a technologie v něm vyvíjí a mění nesrovnatelně rychleji, než tomu bylo za jejich mladých let. Děje se toho tolik, že tito lidé přestávají být schopni oddělovat pravdu od fikce – mají zkrátka pocit, že už je možné cokoliv. Právě proto snadněji než ostatní uvěří falešným zprávám a ještě se o ně neváhají podělit s ostatními.

Přeposílané e-maily nejsou jen ty nevinné

Řetězové e-maily můžeme v zásadě rozdělit do několika skupin. Veselá videa a obrázky se štěňátky nebo kočičkami jsou ještě to nejmenší zlo. Další, už poněkud obtěžující (a potenciálně nebezpečnou) variantou řetězového e-mailu je jedna z nesčetných variant kouzelného dopisu, kdy po přeposlání nejméně 7 přátelům vyhrajete v loterii a pokud tak neučiníte, hrozí vám strašlivé neštěstí.

Mezi přeposílanými e-maily jsou také dva druhy, které rozhlašují lživé informace. Jsou to takzvané fake news, neboli falešné zprávy (například o smrti Karla Gotta), a hoax (například zpráva, že pecky z meruněk likvidují rakovinu). Jako vyloženě nebezpečné pak označujeme e-maily, které vyzývají příjemce, aby nějakým způsobem sdělil své přístupové údaje do internetového bankovnictví nebo e-maily (často neuměle přeložené z cizího jazyka) s žádostmi o finanční příspěvek pro osobu v tíživé situaci. Podobné zprávy nejenže jsou podvodné, často ale mohou skrývat i nebezpečný virus, který může napadnout programy v počítači.

Senioři často neověřují pravdivost zpráv

Důvodem, proč senioři tak často uvěří informacím v řetězových e-mailech, je fakt, že si většina z nich neověřuje jejich pravdivost. Pokud uvidí v hlavičce odesilatele zdroj, kterému jsou ochotni důvěřovat, ani je nenapadne, že by se mohlo jednat o smyšlenku nebo dokonce podvod.

Počítačovou gramotnost, včetně PC poradny a dalších zajímavých témat, má ve svém programu také vzdělávací a zájmové centrum pro seniory Elpida.

Pokud máte ve svém okolí on-line aktivní seniory, zkuste jim vlídně vysvětlit, že ne vše co je psáno, je i dáno. Poraďte jim, ať si informace z e-mailu raději ověří dříve, než je začnou posílat dál.

 Další článek