Tipy, jak snížit pravděpodobnost výskytu Alzheimerovy choroby až o 50 %

 

Každé 3 vteřiny někdo ve světě onemocní demencí. Nejčastěji se jedná právě
o Alzheimerovu chorobu. Na zákeřnou nemoc doposud neexistuje účinná léčba. Jaké jsou možnosti prevence?

Za posledních 10 let se zásadně rozšířily poznatky o prevenci, vzniku a diagnostice Alzheimerovy choroby. Možnosti léčby však zaostávají, léky na trhu zatím léčí symptomy, ale postiženého neuzdraví. O to důležitější je dbát na prevenci, díky které lze nástupu nemoci oddálit nebo mu dokonce zabránit.

Poslední studie ukazují, že až 50 % rizikových faktorů lze ovlivnit

Klinické testy dokazují, že riziko onemocnění lze výrazně snížit, ze závěru celosvětové studie The FINGER dokonce vyplývá, že celých 30 % rizikových faktorů lze ovlivnit. Autorka studie, Švédka Miia Kivipelto, se domnívá, že jde o konzervativní odhad a ve skutečnosti se jedná až o 50 %.

Jak studie probíhala? Výzkumníci se nesoustředili pouze na jeden rizikový faktor, ale připravili celý balíček. Sledované subjekty během dvou let změnily svůj životní styl, začaly cvičit, racionálně se stravovat a spolupracovaly také s psychology.

Překvapením bylo, že účastníci studie s rizikovou genetickou mutací APOE e4, jež je predikujícím faktorem pro aterosklerózu díky zvýšené hladině celkového cholesterolu a byla shledána jako významný a nezávislý (na věku, pohlaví a aterosklerotickém onemocnění) prediktivní faktor pro vývoj aortální stenózy, vykázali ještě lepší výsledky než osoby bez uvedeného genu.

 Další článek