Informace pro rodiny našich klientů

Vážení rodinní příslušníci,

v prvé řadě bychom vám chtěli poděkovat za to, že respektujete zákaz návštěv v našich domovech nařízený od 9. 3. 2020 na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů.  

Jsme si plně vědomi toho, že v našich domovech pečujeme o vaše blízké, kteří patří do skupiny ohrožených osob. Je naším nejvyšším zájmem a povinností je možnými preventivními opatřeními maximálně chránit. Ujišťujeme vás, že společnost SeneCura aktuální situaci neustále sleduje a vyhodnocuje. Pravidelně kontrolujeme zdravotní stav jak zaměstnanců, tak klientů, včetně měření teplot.

Uvědomujeme si také, že udržování kontaktů s rodinou je pro naše klienty a jejich psychickou pohodu naprosto zásadní. Pro komunikaci se svými blízkými můžete využít telefonních hovorů nebo video-hovorů pomocí aplikací Skype / WhatsApp, velmi rádi také předáme balíčky, dopisy či jiné osobní věci. Pro více informací, prosíme, kontaktujte dané SeniorCentrum.

Skupina SeneCura průběžně sleduje všechny zprávy o šíření koronaviru a bude i nadále přijímat nezbytná opatření doporučená úřady tak, aby v co nejvyšší míře předešla riziku infekce a chránila tak zdraví vašich blízkých i zaměstnanců domova.

Je to pro všechny velmi těžká a neobvyklá situace a pouze společně jí dokážeme zvládnout.

Přejme si všichni hodně zdraví a sil.

SeneCura

 Další článek