SeneCura ČR na Mezinárodním sympoziu kvality ošetřovatelství ve Vídni

Vrchní sestry a vedení skupiny SeneCura v České republice se minulý týden zúčastnily Mezinárodního sympozia kvality ošetřovatelství ve Vídni na téma kvalita v ošetřovatelství, resp. restriktivní opatření v kontextu sledování kvality péče.

Vrchní sestra Lucie Ficová ze SeniorCentra Šanov se s ostatními podělila o zkušenosti jak pracují s indikátory kvality a hlavně jak se díky systematickému zaváděním různých preventivních opatření podařilo např. snížit výskyt pádů na domově.  Konkrétně nejen díky např. pravidelnému testování a cvičení v Protipádové laboratoři dosáhli v Šanově v roce 2021 snížení pádů o 50 % (oproti roku 2017). SeniorCentrum také pořádá pravidelné workshopy „Prevence proti pádům“ pro zaměstnance a klienty, průběžně také organizuje miniškolení na toto téma. Paní Lucie Ficová se zároveň specializuje na tuto oblast, která vede klienty k pravidelnému cvičení mimo jiné na nové rampě a  motomedech.

 Další článek