Jak pomoci seniorům, kteří trpí „touláním“ v důsledku Alzheimerovy choroby

 

Toulání a s ním spojená dezorientace v čase a prostoru se může objevit u více typů demence, nejčastěji je však projevem Alzheimerovy choroby. Mozek postižené osoby hledá nové stimuly – ať už se jedná o pátrání po místech či osobách z minulosti – nebo opakuje navyklé chování, čímž dochází k toulání.

Kdy byste měli zpozornět: První náznaky blížícího se toulání

Do rizikové skupiny patří každý, u koho se objevují problémy s pamětí. Pokud u rodinných příslušníků pozorujete následující chování, vyhledejte pro svého blízkého odbornou lékařskou pomoc.

  • Z pravidelných procházek se vrací dříve či později než obvykle.
  • Zapomíná, jak se dostat na známá místa.
  • Ptá se po osobách z minulosti.
  • Mluví o zaměstnání, jakoby tam stále chodil.
  • Mluví o koníčcích, kterým se nevěnuje.
  • Působí nervózně, netrpělivě a jeho pohyby jsou těkavé.
  • Chce jít domů i ve chvíli, kdy doma je.
  • V přelidněných místech, jako jsou obchodní domy, je nervózní.

5 tipů, jak snížit riziko toulání, když máte nemocného doma

Následující tipy pomohou snížit nebezpečí, že k rizikovému chování dojde, zcela jej však neeliminují. V takovém případě je opět třeba kontaktovat příslušného lékaře.

Hledejte vzorce chování

Snažte se zjistit, kdy k toulání dochází, kam postižené osoba obvykle jde a jaká je její motivace.

Dejte dnům rytmus a řád

Rutina a systematický denní plán pomohou toulání eliminovat. Řád působí na nemocného uklidňujícím dojmem.

 

 

Komunikujte a uklidňujte

S nemocným člověkem souhlaste a neopravujte jej – pokud mu například začnete vysvětlovat, že do práce již nechodí, znervózní a strach povede ke zvýšení snahy o útěk.

Znesnadněte odchod

Zamykejte a instalujte systémy, které vás upozorní na otevření dveří. Raději také schovejte klíčky od auta.

Uspokojte základní potřeby

Častým motivátorem k odchodu jsou pocity hladu nebo žízně. Jako prevenci můžete na noční stolek připravit sklenici vody a svačinu.

Nenechte se zaskočit: Stačí pár minut nepozornosti a postižený je pryč

Pokud se i přes veškerou snahu blízká osoba ven vydá, buďte připraveni. Informujte sousedy, členy rodiny a známé. Připravte si seznam osob s telefonními čísly a obraťte se na ně pro okamžitou pomoc. Mějte po ruce vytištěné fotografie, které případně budete v okolí rozdávat. V případě, že nemocného člověka nenaleznete do 15 minut, volejte policii.

Užitečným tipem je také pořídit nemocnému náramek s osobními údaji, na kterém nechybí jeho jméno, adresa a kontakt, kam se obrátit. Dále sestavte seznam míst, která zkontrolujete jako první.

Požádejte o pomoc odborníky, uleví se vám
i nemocnému

Toulání seniorů je závažným problémem, který není snadné v domácích podmínkách vyřešit. Nemějte obavy požádat o odbornou pomoc. Specialista ví, jak s nemocným člověkem jednat a zlepší tak kvalitu jeho života.

Přečtěte si také 10 praktických tipů na trénování paměti, které nedovolí mozku zakrnět

 

Corr, K. (4. 10 2018). Walking with purpose – why do people with dementia wander? Načteno z Unforgettable: https://www.unforgettable.org/blog/walking-with-purpose-why-do-people-with-dementia-wander/

Lisa Bernstein, M. (31. 5 2018). 10 Ways to Prevent Wandering. Načteno z Web MD Medical Reference: https://www.webmd.com/brain/10-ways-to-prevent-wandering#1

Prevention Wandering in Persons with Alzheimer´s and Dementia. (18. 9 2018). Načteno z Dementia Care Central: https://www.dementiacarecentral.com/caregiverinfo/wandering/

Wandering. (nedatováno). Načteno z Alzheimer´s Association: https://www.alz.org/help-support/caregiving/stages-behaviors/wandering

Wandering. (nedatováno). Načteno z Dementia Australia: https://www.dementia.org.au/national/support-and-services/carers/behaviour-changes/wandering

 Další článek